Dostępne kursy

Kurs dla I-go roku studiów II-go stopnia (Optometria)

Kurs dla studentów I-go roku Optometrii studiów niestacjonarnych

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Dichroic_filters.jpg

Public domain     commons.wikimedia.org/wiki/File:Dichroic_filters.jpg

Kurs dla studentów Optometrii studiów II-go stopnia

Proste symulacje komputerowe prostych zjawisk mechaniki. Do korzystania z materiałów jest potrzeby program Sage: http://www.sagemath.org/  (darmowy), alternatywnie Mathematica: https://www.wolfram.com/mathematica/ (płatny).

Kurs ma charakter wprowadzający. Podejmuje podstawowe zagadnienia związane ze stroną estetyczną i realizacyjną w zakresie dźwięku w filmie, wykorzystując problematykę omówioną w ramach kursu „dźwięk w multimediach” oraz wiedzę i umiejętności techniczne studentów.


Kurs dla studentów II-go roku studiów I-go stopnia