Przeprowadzenie egzaminu zdalnego z przedmiotu Aplikacja soczewek kontaktowych 2 za semestr zimowy 2020/2021