wykład z podstaw pedagogiki w ramach specjalności nauczycielskiej