Ćwiczenia do wykładu z Matematyki II na I roku dla kierunków "Akustyka – Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem" oraz "Reżyseria Dźwięku".