Kurs ma na celu zapoznanie z ogólną wiedzą odnośnie podstawowych zjawisk, koncepcji, zasad i teorii właściwych dla elektryczności i magnetyzmu. Jest on ukierunkowany jest na zrozumienie prawidłowości, zjawisk oraz procesów z zakresu elektryczności i magnetyzmu. W szczególności ma za zadanie nauczyć  samodzielnego odtwarzania podstawowych twierdzeń i praw z dziedziny elektryczności i magnetyzmu z wykorzystaniem języka matematyki. Końcowym efektem kształcenia jest nabycie umiejętności analizowania problemów z zakresu elektryczności i magnetyzmu oraz znajdowanie ich rozwiązania w oparciu o poznane teorie.