Kurs stanowi teoretyczno - analityczne uzupełnienie zajęć "Dźwięk w filmie" dedykowanych studentom III roku studiów zaocznych na kierunku "Reżyseria dźwięku" (Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM).

Prowadzący: dr Katarzyna Figat (katfig1@amu.edu.pl)