Podstawy termodynamiki 04-B-PTER-60-2Z

Semestr zimowy 2020/2021

Stan termodynamiczny: zmienne termodynamiczne, równowaga termodynamiczna pełna i częściowa,  entropia, definicja temperatury, definicja sił termodynamicznych, równania stanu i równanie Eulera, trzy równania stanu gazu doskonałego, zasady termodynamiki.

Procesy termodynamiczne: definicja pracy, ciepła i dyssypacji, procesy spontaniczne, adiabatyczne i odwracalne, dyssypacja i druga zasada termodynamiki, przemiany energii w procesach izotermicznych, izotermiczne rozprężanie gazu doskonałego, transformacja Legendre’a, potencjały termodynamiczne, definicja pojemności i podatności.