Przedmiot "Matematyka I" prowadzony jest na specjalnościach "Protetyka Słuchu" i "Reżyseria Dźwięku".