Ćwiczenia, grupa 2, do wykładu z Matematyki I (z uwzględnieniem Matematyki Elementarnej) dla kierunków "Akustyka – Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem" oraz "Reżyseria Dźwięku" na I roku, semestr zimowy 2020/2021.