Przedmiot obejmuje analizę zagadnień z fizyki na poziomie szkoły średniej. Główne cele przedmiotu to: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w fizyce, nauczenie studentów formułowania zagadnień i problemów fizycznych oraz nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się nimi w rozwiązywaniu prostych zagadnień fizycznych