Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku technologii komputerowych.

Wydział Fizyki