Dostępne kursy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników UAM, które zgodnie z zakresem swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe.