Logo archiwalnej Platformy E-learningowej UAM

UWAGA! Od r. akad. 2021/22 niniejsza instancja Moodle jest zasadniczo nieaktywna. Od 1.10.2021 działa zmodernizowana Platforma E-learningowa UAM, podzielona wg szkół dziedzinowych UAM i grupująca inne jednostki. Oto pełna lista dostępnych instancji. Zob. komunikat OWKO UAM.