Celem niniejszego wykładu monograficznego jest przybliżenie słuchaczom tematyki związanej z największymi epidemiami świata - od średniowiecznej dżumy przez czarną ospę i tyfus, do  współczesnych epidemii tj. ptasia grypa, AIDS, SARS czy ebola. Ukazuje ich historię, przebieg, próby opanowania oraz wpływ epidemii na przemiany społeczne, kulturowe, religijne i polityczne na przestrzeni dziejów.

Pogłębienie wiedzy na temat dawnych i współczesnych patogenów zagrażających ludzkości pozwoli Słuchaczom  zrozumieć społeczne mechanizmy manipulacyjne wykorzystywane w chwili wybuchu epidemii.