Podstawowe treści z dydaktyki szczegółowej w zakresie SP przyroda i biologia.

Metody, środki, formy kształcenia.

Podstawa programowa.


Moduł fakultatywny II rok BiZCz WB-UAM
Cele kursu: zaznajomienie studentów z terapeutycznym zastosowaniem surowców zielarskich i ich składników ze zwróceniem uwagi na elementy toksykologii roślin zielarskich oraz interakcje produktów leczniczych pochodzenia roślinnego.

Format kursu: kurs jest częścią modułu Fitoterapia realizowanego w formie b-learning.