Cele kształcenia: 
Zaprezentowanie sposobu pozyskiwania danych o środowisku
Rozwijanie umiejętności tworzenia specjalistycznych baz danych z zakresu ochrony środowiska;
Zaznajomienie studentów z organizacją, strukturą i możliwościami eksploracji profesjonalnych baz danych 
Rozwijanie umiejętności niezbędnych do efektywnego korzystania z internetowych baz danych literatury (SCOPUS, Web of Knowledge, PubMed – NCBI biomedical citation database)